« Tatil fotograflari | Main | Ivir zivir »

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

dilayra

sevgili başak, merhaba..ben çok çok önce tesadüfen düğün fotoğraflarını görmüştüm nette.. esma sultan yalısı ve kız kulesi fotoğraflarını. ya bir arkadaşım göndermişti bir vesileyle, ya da ben google'dan muhtemelen bir şeyler arıyorum da ulaştım..şimdi de New York Muhtarı'nın listesinde gördüm tıkladım.. sanırım sürekli uğrayıp bakacağım neler yaptığına.. sen de tenis severlerdensin demek. ben Grand Slam turnuvalarını kaçırmamaya gayret ediyorum, I used to play well, by the way:)) tasarımla ilgilendiğini anlıyorum, bu alanda bol şans..geçmiş olsun, ve sevgiler...:)

B5

ve cok cok Gecmis Olsun!!! :(

B5

dilayra´nin yazdigini ayni sekilde su an yasadim. O fotograflari gördügümde kendimi ve esimi görmüstüm sanki.. Benzerlik cok sasirtmisti..Hatta internette gördügüm ilk albümdü belki de..Tekrar sizi bulmak ve güzel birlikteliginize tanik olmak cok güzel..Ben de tekrar buraya ugrayacagim : )Sevgiler,B.

terken

ben de merhaba diyenlere katilayim mi? ben de epey once dugun fotograflarini gormustum. piril piril fotograflardi, cok hosuma gitmisti. ondan beridir blogu takip ediyorum. merhaba:)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)